سفارش تبلیغ
صبا


 
 
 
    
    
    
 

حجاب در اسلام در یک مسئله اساسی تر ریشه دارد؛ اسلام می خواهد انواع لذت جویی های جنسی، به محیط خانوادگی و چارچوب ازدواج قانونی اختصاص یابد. پس باید پایه های استحکام حجاب را در لایه ای عمیق تر جستجو کرد.

خبرگزاری شبستان: حجاب اسلامی یکی از مهمترین نمادهای تمایز آشکار میان جوامع اسلامی و غیراسلامی به شمار می رود. در پرتو رعایت حجاب و التزام به عفاف است که شخصیت انسانی زن حفظ و زمینه های رشد تکامل زن و مرد در ابعاد مختلف فراهم می شود. با رعایت حجاب، پیوندها و علایق خانوادگی استحکام و دوام یافته، آرامش روحی و روانی به وجود می آید و حضور سالم و کارآمد زنان که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می دهند در ابعاد زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تضمین می شود. شاید به همین سبب باشد که حجاب از ضروریات دین اسلام به شمار می آید.
بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان حوزه دین و اجتماع یکی از ریشه های مهم مشکلات و نابسامانی های جوامع را فقدان یا ضعف حیا و عفاف می دانند و در نگاه کلی می توان اساسی ترین علل فساد و نابودی جوامع و انحراف از مسیر اصیل و ناب پیامبران الهی را، یکی فراموش کردن عبادت و عبودیت و دیگری پیروی از شهوت نام برد که هر دو با بی بند و باری جنسی و کنار گذاردن حیا، عفاف و نماد روشن آن یعنی حجاب ارتباط مستقیم دارد.
بنابراین، رعایت حجاب و عفاف علاوه بر آنکه از حقوق خداوند محسوب می شود و نقشی موثر بر حفظ مصالح جامعه دارد، سنگری مستحکم برای مصونیت از گزند نگاه های هدفدار و مسموم و جلوگیری از لغزش ها و سقوط های هلاکت بار برای زن است. در این میان اتکای مطلق انعکاس تصویر پدیده های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به وسایل ارتباط جمعی در دنیای معاصر و نقش بی چون و چرایی که آنها در انعکاس مطلوب و یا نامطلوب این پدیده ها ایفا می کنند بیش از پیش در دنیای امروز اهمیت نگاه به ابعاد مختلف دنیای اطراف را از قاب نگاه این رسانه ها آشکار می سازد.
البته باید توجه داشت که حجاب پدیده ای نیست که به دین اسلام و احکام متقن آن محدود شود بلکه بررسی های تاریخی نشان از آن دارد که قرن ها پیش از ظهور این مکتب انسان ساز، دیگر ادیان رعایت این پدیده اجتماعی فرهنگی را در دستور کار داشته اند و پیروان آنها ملزم به رعایت آن بوده اند.
به گونه ای که پژوهش‏ها نشان مى‏دهد زنان ایران زمین از زمان مادها که نخستین ساکنان این دیار بودند، داراى حجابی کامل شامل پیراهن بلند چین‏دار، شلوار تا مچ پا و چادر و شنلى بلند بر روى لباس‏ها بوده‏اند. این حجاب در دوران سلسله‏هاى مختلف پارس‏ها نیز معمول بوده است. بنابر این، در زمان بعثت زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان ایرانى از حجابى کامل برخوردار بوده‏اند. برابر متون تاریخى، در همه آن زمان‏ها پوشاندن موى سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر رایج بوده است و زنان هر چند با آزادى در محیط بیرون خانه رفت و آمد مى‏کردند و همپاى مردان به کار مى‏پرداختند، ولى این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاط هاى فسادانگیز همراه بوده است.
علاوه بر این، مورخان، از حجاب سخت زنان یهودی سخن گفته اند. ویل دورانت می گوید: "گفت وگوی علنی میان ذکور و اِناث، حتّی بین زن و شوهر از طرف فق های دین ممنوع گردیده بود.... .دختران را به مدرسه نمی فرستادند و در مورد آنها کسب اندکی علم را به ویژه چیز خطرناکی می شمردند. با این همه، تدریس خصوصی برای اِناث مجاز بود. نپوشاندن موی سر خلافی بود که مرتکب آن را مستوجب طلاق می ساخت. زندگی جنسی آنان، علیرغمِ تعدد زوجات، به طرز شایان توجّه، منزّه از خطایا بود. زنان آنان، دوشیزگانی محجوب، همسرانی کوشا، مادرانی پُرزا و امین بودند و از آن جا که زود وصلت می کردند، فحشا به حدّاقل تخفیف پیدا می کرد."
بدون تردید مبنای حجاب در شریعت یهود، آیات تورات بود که بر حجاب تأکید می نمود. کاربرد واژه چادر و برقع که به معنای روپوش صورت است، در آن آیات، کیفیت پوشش زنان یهودی را نشان می دهد. تورات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهی نموده، می گوید: "متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر که این را کند، مکروه (یَهْوَه) خدای تو ست."
افزون بر موارد فوق، در کتاب مقدس، وجوب پوشاندن موی سر، لزوم پرهیز از زنان فریبکار و بیگانه، نهی از لمس و تماس واژه چادر، نقاب و برقع آمده است؛
همچنین، در ارتباط با حجاب در انجیل می خوانیم: "وهمچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز، نه به زلف ها و طلا و مروارید و رخت گرانبها. بلکه چنان که زنانی را می شاید که دعوای دینداری می کند به اعمال صالحه...." (انجیل، رساله پولس به تیموناوس، باب دوم، فقره 9- 15). "همچنین ای زنان، شوهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی نیز مطیع کلام نشوند، سیرت زنان ایشان را بدون کلام دریابد. چون که سیرت طاهر و خدا ترس شما را ببینند. و شما را زینت ظاهری نباشد از بافتن موی و متحلی شدن به طلا و پوشیدن لباس. بلکه انسانیت باطنی قلبی در لباس غیر فاسد روح حلیم و آرام که نزد خدا گران بها است. زیرا بدین گونه، زنان مقدسه در سابق نیز که متوکل به خدا بودند، خویشتن را زینت می نمودند و شوهران خود را اطاعت می کردند. مانند ساره که ابراهیم را مطیع بود و او را آقا می خواند و شما دختران او شده اید" (انجیل، رساله پطرس رسول، باب سوم، فقره 1- 6).
در کنار اهتمامی که سایر ادیان و حتی برخی مکاتب به رعایت حجاب داشته اند، همچون دیگر زمینه ها بهترین و برترین دستورالعمل و کاربرد حجاب را دین مبین اسلام ارائه کرده است که این مهم به ویژه در آیات قرآن به خوبی ترسیم شده است.
از نگاه قرآن کریم، اصول و روش های مختلف آموزش، بشارت و انذار، معرفی الگو و امر به معروف و نهی از منکر، اصول بنیادین اثرگذاری درونی و بیرونی بر انسان ها هستند که مبنای تربیت و تهذیب نفس انسان ها و گرایش و پای بندی اجتماع به ارزش ها به شمار می روند. قرآن کریم افزون بر این اصول و مبانی کلی، در زمینه های گوناگون، راه کارهای اجرایی ویژه ای نیز ارائه کرده است. حجاب در اسلام در یک مسئله اساسی تر ریشه دارد؛ یعنی اسلام می خواهد انواع لذت جویی های جنسی، به محیط خانوادگی و چارچوب ازدواج قانونی اختصاص یابد. پس باید پایه های استحکام حجاب را در لایه ی عمیق تر جست و جو کرد که همان کنترل روابط جنسی، وجود حیا و عفاف در جامعه و جلوگیری از اختلاط است. از این رو، در یافتن راهکارهای گسترش حجاب، بیشترین راهکارها به تنظیم روابط جنسی زن و مرد مربوط می شود؛ زیرا تنظیم صحیح این روابط بهترین عامل در کاهش ناهنجاری ها در رفتار و پوشش زنان و مردان و گسترش و استحکام حجاب اسلامی در جامعه اسلامی است.


الف) برخورد شدید با روابط جنسی نامشروع
حجاب و پوشش ظاهری و رعایت حریم میان زن و مرد، در عفاف و حیای درونی ریشه دارد. هر چه حیای درونی افراد کاهش یابد و آسیب ببیند، رفتار و پوشش ظاهری نیز آسیب خواهد دید. بی حیایی و آزادی در روابط جنسی زن و مرد، زمینه هر گونه حریم ظاهری میان آن دو را ازمیان خواهد برد.


ب) کنترل و محدودسازی نگاه

قرآن کریم برای تنظیم روابط سالم اجتماعی زن و مرد به نکته ای مهم و اساسی اشاره می کند و به مردان باایمان می گوید که چشم های خویش را از زنان نامحرم فرو گیرند. همچنین به زنان مومن فرمان می دهد که نگاه خود را از مردان نامحرم برگیرند. نگاه، نقطه آغازین روابط زن و مرد است که چنانچه کنترل نشود زمینه ساز ادامه ارتباط خواهد شد و پی آمدهای نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت.
بنابراین، به خوبی می توان داوری کرد که امروزه در دایره نظر و نگاه در سطح جامعه، با چه وضعیت و شرایطی روبه رو هستیم. عادی شدن نگاه زنان و مردان نامحرم به یکدیگر و پایین بودن حساسیت های افراد در این زمینه، از جمله مسائل مهمی است که متاسفانه کمتر بدان توجه می شود. کم نیستند زنانی که حجاب مناسب ندارند ولی مردان در نگاه به آنان اگر چه بدون قصد، خود را آزاد می بینند. طبیعی و عادی شدن این مسئله از مشکلات جدی جامعه است.

 

ج) حجاب (پوشش) زنان
قرآن کریم در پی صدور فرمان کنترل نگاه دستور می دهد تا زنان پوشش خود را کامل کنند و از آنان می خواهد که (اطراف) روسری (مقنعه) هایشان از روی سینه خود افکنند(تا گردن و سینه با آن پوشیده شود)(سوره نور، آیه 31).
پوشش مناسب در زنان، از مهمترین عوامل کاهش تنش ها در روابط با مردان است. بدپوشی و برهنگی نیز بستر تحریک و مزاحمت جنسی مردان در حق زنان را پدید می آورد. از همین رو، قرآن کریم می فرماید:
"ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت و زنان مومنان بگو پوشش های بلند( و چادر مانند) شان را به خودشان نزدیک کنند. این (کار) برای این که (به عفت ) شناخته شوند و آزار نبینند، بهتر است"(سوره احزاب، آیه 59).
پوشش مناسب در بانوان، زمینه طمع ورزی بیماردلان را کاهش می دهد و سلامت روابط اجتماعی زنان و مردان را ارتقا می بخشد. بنابر آنچه از آیه های پوشش و تفاسیر معتبر شیعه و اهل سنت بر می آید، پوشش زنان باید شامل پوشش سر و گردن و تمام بدن باشد. لازم است زنان، زینت ها و زیبایی های خویش را از نگاه مردان نامحرم پوشیده نگاه دارند.

 

د) پوشیدگی روابط جنسی همسران
قرآن کریم سفارش می کند که روابط زناشویی همسران باید کاملا پنهانی و به دور از نگاه دیگران، حتی فرزندان خانواده باشد. این دستور برای حفظ صفت شرم و حیا در جامعه و جلوگیری از آلودگی های اخلاقی و جنسی است.
"ای مومنان! باید غلامان و کنیزانتان و نیز کودکانی از شما که به سن بلوغ نرسیده اند، سه بار در شبانه روز ( برای ورود به خلوتگاه تان) از شما کسب اجازه کنند. پیش از نماز بامداد و نیم روز که جامه هاتان را بیرون می آورید و پس از نماز عشاء. اینها سه وقت مخصوص( خلوت ) شماست" (سوره نور، آیه 58).
در روایت ها نیز سفارش های فراوانی درباره پنهان ساختن روابط همسران از کودکان آمده است که همگی از ضرورت حفظ حالت شرم و حیا وآشکار نساختن خواسته های جنسی حکایت می کند. آشکار شدن کشش های جنسی در سطح جامعه، زمینه ساز ناهنجاری های جنسی، روابط نامشروع و دیگر نابسامانی ها در روابط زن و مرد خواهد شد. بنابراین، حفظ جامعه از آشکار شدن کشش های جنسی یکی از مهم ترین پایه های گسترش حجاب و عفاف در جامعه اسلامی است.
با آنچه ذکر شد و با نگاهی که اسلام و قرآن نسبت به حجاب دارند بی تردید حفظ ارزش و حریم زنان و پالایش زندگی فردی و اجتماعی مردم از آسیب ها، اصلی ترین دلایل تاکید بر رعایت این پدیده است.
پی نوشت ها:
1- قرآن
2- تفسیر المیزان
3- فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگیی نوشته غلامعلی حدادعادل. تهران، انتشارات سروش، 1372.

4- قرآن و مقام زن نوشته علی کمالی. تهران، نشر امیری، 1373.
5- حجاب در ادیان الهی نوشته علی محمدی آشتیانی. چاپ دوم، نشر اشراق، 1378.
6- وسائل الشیعه.

 
  

تاکید اسلام بر حجاب برای چیست؟ 1391-4-21

حجاب در اسلام در یک مسئله اساسی تر ریشه دارد؛ اسلام می خواهد انواع لذت جویی های جنسی، به محیط خانوادگی و چارچوب ازدواج قانونی اختصاص یابد. پس باید پایه های استحکام حجاب را در لایه ای عمیق تر جستجو کرد.

خبرگزاری شبستان: حجاب اسلامی یکی از مهمترین نمادهای تمایز آشکار میان جوامع اسلامی و غیراسلامی به شمار می رود. در پرتو رعایت حجاب و التزام به عفاف است که شخصیت انسانی زن حفظ و زمینه های رشد تکامل زن و مرد در ابعاد مختلف فراهم می شود. با رعایت حجاب، پیوندها و علایق خانوادگی استحکام و دوام یافته، آرامش روحی و روانی به وجود می آید و حضور سالم و کارآمد زنان که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می دهند در ابعاد زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تضمین می شود. شاید به همین سبب باشد که حجاب از ضروریات دین اسلام به شمار می آید.
بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان حوزه دین و اجتماع یکی از ریشه های مهم مشکلات و نابسامانی های جوامع را فقدان یا ضعف حیا و عفاف می دانند و در نگاه کلی می توان اساسی ترین علل فساد و نابودی جوامع و انحراف از مسیر اصیل و ناب پیامبران الهی را، یکی فراموش کردن عبادت و عبودیت و دیگری پیروی از شهوت نام برد که هر دو با بی بند و باری جنسی و کنار گذاردن حیا، عفاف و نماد روشن آن یعنی حجاب ارتباط مستقیم دارد.
بنابراین، رعایت حجاب و عفاف علاوه بر آنکه از حقوق خداوند محسوب می شود و نقشی موثر بر حفظ مصالح جامعه دارد، سنگری مستحکم برای مصونیت از گزند نگاه های هدفدار و مسموم و جلوگیری از لغزش ها و سقوط های هلاکت بار برای زن است. در این میان اتکای مطلق انعکاس تصویر پدیده های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به وسایل ارتباط جمعی در دنیای معاصر و نقش بی چون و چرایی که آنها در انعکاس مطلوب و یا نامطلوب این پدیده ها ایفا می کنند بیش از پیش در دنیای امروز اهمیت نگاه به ابعاد مختلف دنیای اطراف را از قاب نگاه این رسانه ها آشکار می سازد.
البته باید توجه داشت که حجاب پدیده ای نیست که به دین اسلام و احکام متقن آن محدود شود بلکه بررسی های تاریخی نشان از آن دارد که قرن ها پیش از ظهور این مکتب انسان ساز، دیگر ادیان رعایت این پدیده اجتماعی فرهنگی را در دستور کار داشته اند و پیروان آنها ملزم به رعایت آن بوده اند.
به گونه ای که پژوهش‏ها نشان مى‏دهد زنان ایران زمین از زمان مادها که نخستین ساکنان این دیار بودند، داراى حجابی کامل شامل پیراهن بلند چین‏دار، شلوار تا مچ پا و چادر و شنلى بلند بر روى لباس‏ها بوده‏اند. این حجاب در دوران سلسله‏هاى مختلف پارس‏ها نیز معمول بوده است. بنابر این، در زمان بعثت زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان ایرانى از حجابى کامل برخوردار بوده‏اند. برابر متون تاریخى، در همه آن زمان‏ها پوشاندن موى سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر رایج بوده است و زنان هر چند با آزادى در محیط بیرون خانه رفت و آمد مى‏کردند و همپاى مردان به کار مى‏پرداختند، ولى این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاط هاى فسادانگیز همراه بوده است.
علاوه بر این، مورخان، از حجاب سخت زنان یهودی سخن گفته اند. ویل دورانت می گوید: "گفت وگوی علنی میان ذکور و اِناث، حتّی بین زن و شوهر از طرف فق های دین ممنوع گردیده بود.... .دختران را به مدرسه نمی فرستادند و در مورد آنها کسب اندکی علم را به ویژه چیز خطرناکی می شمردند. با این همه، تدریس خصوصی برای اِناث مجاز بود. نپوشاندن موی سر خلافی بود که مرتکب آن را مستوجب طلاق می ساخت. زندگی جنسی آنان، علیرغمِ تعدد زوجات، به طرز شایان توجّه، منزّه از خطایا بود. زنان آنان، دوشیزگانی محجوب، همسرانی کوشا، مادرانی پُرزا و امین بودند و از آن جا که زود وصلت می کردند، فحشا به حدّاقل تخفیف پیدا می کرد."
بدون تردید مبنای حجاب در شریعت یهود، آیات تورات بود که بر حجاب تأکید می نمود. کاربرد واژه چادر و برقع که به معنای روپوش صورت است، در آن آیات، کیفیت پوشش زنان یهودی را نشان می دهد. تورات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهی نموده، می گوید: "متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر که این را کند، مکروه (یَهْوَه) خدای تو ست."
افزون بر موارد فوق، در کتاب مقدس، وجوب پوشاندن موی سر، لزوم پرهیز از زنان فریبکار و بیگانه، نهی از لمس و تماس واژه چادر، نقاب و برقع آمده است؛
همچنین، در ارتباط با حجاب در انجیل می خوانیم: "وهمچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز، نه به زلف ها و طلا و مروارید و رخت گرانبها. بلکه چنان که زنانی را می شاید که دعوای دینداری می کند به اعمال صالحه...." (انجیل، رساله پولس به تیموناوس، باب دوم، فقره 9- 15). "همچنین ای زنان، شوهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی نیز مطیع کلام نشوند، سیرت زنان ایشان را بدون کلام دریابد. چون که سیرت طاهر و خدا ترس شما را ببینند. و شما را زینت ظاهری نباشد از بافتن موی و متحلی شدن به طلا و پوشیدن لباس. بلکه انسانیت باطنی قلبی در لباس غیر فاسد روح حلیم و آرام که نزد خدا گران بها است. زیرا بدین گونه، زنان مقدسه در سابق نیز که متوکل به خدا بودند، خویشتن را زینت می نمودند و شوهران خود را اطاعت می کردند. مانند ساره که ابراهیم را مطیع بود و او را آقا می خواند و شما دختران او شده اید" (انجیل، رساله پطرس رسول، باب سوم، فقره 1- 6).
در کنار اهتمامی که سایر ادیان و حتی برخی مکاتب به رعایت حجاب داشته اند، همچون دیگر زمینه ها بهترین و برترین دستورالعمل و کاربرد حجاب را دین مبین اسلام ارائه کرده است که این مهم به ویژه در آیات قرآن به خوبی ترسیم شده است.
از نگاه قرآن کریم، اصول و روش های مختلف آموزش، بشارت و انذار، معرفی الگو و امر به معروف و نهی از منکر، اصول بنیادین اثرگذاری درونی و بیرونی بر انسان ها هستند که مبنای تربیت و تهذیب نفس انسان ها و گرایش و پای بندی اجتماع به ارزش ها به شمار می روند. قرآن کریم افزون بر این اصول و مبانی کلی، در زمینه های گوناگون، راه کارهای اجرایی ویژه ای نیز ارائه کرده است. حجاب در اسلام در یک مسئله اساسی تر ریشه دارد؛ یعنی اسلام می خواهد انواع لذت جویی های جنسی، به محیط خانوادگی و چارچوب ازدواج قانونی اختصاص یابد. پس باید پایه های استحکام حجاب را در لایه ی عمیق تر جست و جو کرد که همان کنترل روابط جنسی، وجود حیا و عفاف در جامعه و جلوگیری از اختلاط است. از این رو، در یافتن راهکارهای گسترش حجاب، بیشترین راهکارها به تنظیم روابط جنسی زن و مرد مربوط می شود؛ زیرا تنظیم صحیح این روابط بهترین عامل در کاهش ناهنجاری ها در رفتار و پوشش زنان و مردان و گسترش و استحکام حجاب اسلامی در جامعه اسلامی است.


الف) برخورد شدید با روابط جنسی نامشروع
حجاب و پوشش ظاهری و رعایت حریم میان زن و مرد، در عفاف و حیای درونی ریشه دارد. هر چه حیای درونی افراد کاهش یابد و آسیب ببیند، رفتار و پوشش ظاهری نیز آسیب خواهد دید. بی حیایی و آزادی در روابط جنسی زن و مرد، زمینه هر گونه حریم ظاهری میان آن دو را ازمیان خواهد برد.


ب) کنترل و محدودسازی نگاه

قرآن کریم برای تنظیم روابط سالم اجتماعی زن و مرد به نکته ای مهم و اساسی اشاره می کند و به مردان باایمان می گوید که چشم های خویش را از زنان نامحرم فرو گیرند. همچنین به زنان مومن فرمان می دهد که نگاه خود را از مردان نامحرم برگیرند. نگاه، نقطه آغازین روابط زن و مرد است که چنانچه کنترل نشود زمینه ساز ادامه ارتباط خواهد شد و پی آمدهای نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت.
بنابراین، به خوبی می توان داوری کرد که امروزه در دایره نظر و نگاه در سطح جامعه، با چه وضعیت و شرایطی روبه رو هستیم. عادی شدن نگاه زنان و مردان نامحرم به یکدیگر و پایین بودن حساسیت های افراد در این زمینه، از جمله مسائل مهمی است که متاسفانه کمتر بدان توجه می شود. کم نیستند زنانی که حجاب مناسب ندارند ولی مردان در نگاه به آنان اگر چه بدون قصد، خود را آزاد می بینند. طبیعی و عادی شدن این مسئله از مشکلات جدی جامعه است.

 

ج) حجاب (پوشش) زنان
قرآن کریم در پی صدور فرمان کنترل نگاه دستور می دهد تا زنان پوشش خود را کامل کنند و از آنان می خواهد که (اطراف) روسری (مقنعه) هایشان از روی سینه خود افکنند(تا گردن و سینه با آن پوشیده شود)(سوره نور، آیه 31).
پوشش مناسب در زنان، از مهمترین عوامل کاهش تنش ها در روابط با مردان است. بدپوشی و برهنگی نیز بستر تحریک و مزاحمت جنسی مردان در حق زنان را پدید می آورد. از همین رو، قرآن کریم می فرماید:
"ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت و زنان مومنان بگو پوشش های بلند( و چادر مانند) شان را به خودشان نزدیک کنند. این (کار) برای این که (به عفت ) شناخته شوند و آزار نبینند، بهتر است"(سوره احزاب، آیه 59).
پوشش مناسب در بانوان، زمینه طمع ورزی بیماردلان را کاهش می دهد و سلامت روابط اجتماعی زنان و مردان را ارتقا می بخشد. بنابر آنچه از آیه های پوشش و تفاسیر معتبر شیعه و اهل سنت بر می آید، پوشش زنان باید شامل پوشش سر و گردن و تمام بدن باشد. لازم است زنان، زینت ها و زیبایی های خویش را از نگاه مردان نامحرم پوشیده نگاه دارند.

 

د) پوشیدگی روابط جنسی همسران
قرآن کریم سفارش می کند که روابط زناشویی همسران باید کاملا پنهانی و به دور از نگاه دیگران، حتی فرزندان خانواده باشد. این دستور برای حفظ صفت شرم و حیا در جامعه و جلوگیری از آلودگی های اخلاقی و جنسی است.
"ای مومنان! باید غلامان و کنیزانتان و نیز کودکانی از شما که به سن بلوغ نرسیده اند، سه بار در شبانه روز ( برای ورود به خلوتگاه تان) از شما کسب اجازه کنند. پیش از نماز بامداد و نیم روز که جامه هاتان را بیرون می آورید و پس از نماز عشاء. اینها سه وقت مخصوص( خلوت ) شماست" (سوره نور، آیه 58).
در روایت ها نیز سفارش های فراوانی درباره پنهان ساختن روابط همسران از کودکان آمده است که همگی از ضرورت حفظ حالت شرم و حیا وآشکار نساختن خواسته های جنسی حکایت می کند. آشکار شدن کشش های جنسی در سطح جامعه، زمینه ساز ناهنجاری های جنسی، روابط نامشروع و دیگر نابسامانی ها در روابط زن و مرد خواهد شد. بنابراین، حفظ جامعه از آشکار شدن کشش های جنسی یکی از مهم ترین پایه های گسترش حجاب و عفاف در جامعه اسلامی است.
با آنچه ذکر شد و با نگاهی که اسلام و قرآن نسبت به حجاب دارند بی تردید حفظ ارزش و حریم زنان و پالایش زندگی فردی و اجتماعی مردم از آسیب ها، اصلی ترین دلایل تاکید بر رعایت این پدیده است.
پی نوشت ها:
1- قرآن
2- تفسیر المیزان
3- فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگیی نوشته غلامعلی حدادعادل. تهران، انتشارات سروش، 1372.

4- قرآن و مقام زن نوشته علی کمالی. تهران، نشر امیری، 1373.
5- حجاب در ادیان الهی نوشته علی محمدی آشتیانی. چاپ دوم، نشر اشراق، 1378.
6- وسائل الشیعه.

 

تاریخ : چهارشنبه 95/2/29 | 2:4 عصر | نویسنده : fateme ghodrati | نظرات ()

بشارت های خدا به زنان عفیف
امام جعفر صادق(ع) : اگر زن عفت داشته باشد به دنیا می ارزد وگرنه به خاک هم نمی ارزد.
پیامبر اکرم (ص) : ... زنی که برای حفظ غیرت ، استقامت ورزیده و برای خدا وظیفه خود را بخوبی انجام داد ، خدا پاداش شهید را به او خواهد داد.
پیامبر اکرم (ص) : پروردگارا زنانی که خود را خود را پوشیده نگه می دارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان.
پیامبر اکرم (ص) : شرف مقنعه ای که زن بر سر دارد از دنیا و آنچه در آن است ارزندا تر می باشد.

 

 

 

حجاب از دیدگاه حضرت زهرا(س) 

آن بانوی بسیار بزرگ جهان، با این که حریم عفاف و حجاب را به طور کامل رعایت می‏کرد، در عین حال، در بحرانی‏ترین حوادث سیاسی و اجتماعی، حضور و ظهور داشت.
روزی مرد نابینایی با کسب اجازه به محضر حضرت زهرا(س) آمد. حضرت از او فاصله گرفت و خود را پوشانید، پیامبر اکرم(ص) که در آن جا حضور داشت از حضرت زهرا(س) پرسید: «با این که این مرد نابیناست و تو را نمی‏بیند، چرا خود را پوشاندی»؟ حضرت زهرا(س) در پاسخ فرمود: «اگر او مرا نمی‏بیند، من که او را می‏بینم، وانگهی او بو را استشمام می‏کند». پیامبر(ص) (به نشانه تأیید شیوه و گفتار حضرت زهرا«س») فرمود: «أَشْهَدُ اَنَّکِ بَضْعَةٌ مِنّی؛4 گواهی می‏دهم که تو پاره تن من هستی».
امیرمؤمنان علی(ع) فرمود: روزی همراه گروهی در محضر رسول خدا(ص) نشسته بودیم. آن حضرت به ما رو کرد و فرمود: «بهترین کار برای زنان چیست؟» هیچ کدام از حاضران نتوانستند جواب صحیح بدهند. هنگامی که متفرّق شدند، من به خانه بازگشتم، و همین موضوع را از حضرت زهرا(س) پرسیدم، و ماجرای سؤال پیامبر(ص) و پاسخ صحیح ندادن اصحاب را برای حضرت زهرا(س) تعریف کردم، و گفتم هیچ یک از ما نتوانستیم پاسخ صحیح بدهیم. حضرت زهرا(س) فرمود: ولی من پاسخ به این سؤال را می‏دانم، و آن این است که: «خَیْرٌ لِلنِّساءِ اَنْ لایَرِینَ الرِّجالَ وَلایَراهُنَّ الرِّجالُ؛ صلاح زنان در آن است که آنها مردان نامحرم را نبینند، و مردان نامحرم آنها را نبینند».
* حجاب در اسلام به معنای پرده نشینی نیست، بلکه به معنای پوششی معقول برای جلوگیری از فساد، و حفظ کرامت زن است.
من به محضر رسول خدا(ص) بازگشتم و عرض کردم: «ای رسول خدا! از ما پرسیدی که چه کار برای زنان برتر است، پاسخش این است که برترین کار برای زنان این است که آنها مردان نامحرم را نبینند، و مردان نامحرم آنها را نبینند».
پیامبر(ص) فرمود: «چه کسی به تو چنین خبر داد، تو که این‏جا بودی و پاسخی نگفتی؟» علی(ع) عرض کرد: «فاطمه(س) چنین فرمود».
پیامبر(ص) از این پاسخ خشنود شد، و سخن فاطمه(س) را پسندید و به نشانه تأیید او فرمود: «اِنَّ فاطِمَةُ بضْعَةٌ مِنّی؛5 همانا فاطمه، پاره تن من است».
نیز روایت شده: روزی جابر بن عبدالله انصاری همراه رسول خدا(ص) به سوی خانه فاطمه(س) رهسپار شدند. وقتی که به در خانه رسیدند، پیامبر(ص) اجازه ورود طلبید. فاطمه(س) اجازه داد، پیامبر(ص) فرمود: شخصی همراه من است، آیا اجازه هست با او وارد خانه شویم؟ فاطمه(س) عرض کرد: «ای رسول خدا «قِناع» (یعنی مقنعه و روسری) ندارم.» پیامبر(ص) فرمود: «یا فاطِمَةُ خُذِی فَضْلَ مَلْحَفَتِک فَقِنِعِی بِهِ رأسَکِ؛ ای فاطمه! زیادی لباس بلند روپوش خود را بگیر و سرت را با آن بپوشان».
حضرت فاطمه(س) همین کار را کرد، آن گاه پیامبر(ص) و جابر، با کسب اجازه وارد خانه شدند.

 

 


تاریخ : چهارشنبه 95/2/29 | 2:0 عصر | نویسنده : fateme ghodrati | نظرات ()

متن و عکس تبریک ولادت حضرت علی اکبر

گل تقدیم شماسلام و درود خدا بر شما روز جوان و تولد حضرت علی اکبر (علیه السلام) مبارکتبسمگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما


تاریخ : چهارشنبه 95/2/29 | 1:47 عصر | نویسنده : fateme ghodrati | نظرات ()

برادرم اگر همسرت را دوست داری ،او و زیبایی هایش را فقط برای خودت بخواه . بدان که همسرت متعلق به توست و مرد دیگری حق ندارد به زیبایی های او چشم بدوزد.صیغه محرمیت فقط بین تو و او خوانده شده ،نه بین او و همه مردانی که در خیابان ایستاده اند.مگر وقتی عاشقش شدی نگفتی که او حق من است ،پس نگذار دیگران حقت را تصاحب کنند...

 

شرمنده امام زمانم شرمنده ام


تاریخ : یکشنبه 95/2/26 | 3:25 عصر | نویسنده : fateme ghodrati | نظرات ()

شرمندهسزای مردی که زنش را با آرایش بیرون آورد

قال النبی صلی الله علیه و آله:
آیها رجل رضی بتزین امرأته و تخرج من باب دارها فهو دیوث، و لا یأثم من یسمیه دیوثا.
والمرأة اذا خرجت من باب دارها متزینة متعطرة و الزوج بذاک راض بنی لزوجها بکل قدم بیت فی النار...(46)
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند: هر مردی راضی باشد زنش با زینت و آرایش از درب خانه اش بیرون رود، پس آن مرد (دیوث) بی غیرت است و چنانکه کسی او را دیوث و بی غیرت صدا بزند گناهی نکرده.
و نیز هرگاه زنی با زینت و آرایش و بوی خوش از خانه اش خارج شود و شوهرش به این کار راضی باشد و او را نهی نکرده و از این عمل زشت منعش ننماید، در مقابل هر قدمی که این زن با آن حال (با زینت و آرایش و بوی خوش) در خارج از منزل بر می دارد، خانه ای در آتش برای شوهرش ساخته می شود.
- این روایت به صورت شفاف و صریح توضیح می دهد منظور از آیه (و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها که شرحش گذشت) زیبایی های طبیعی و خدادادی است نه زیبایی های مصنوعی و خود آفرینی و دستی.
- این روایت با بیانی صریح و شفاف اثبات می کند دیانت و بی غیرتی آن دسته از مردانی را که به زنانشان اجازه می دهند در مجالس مختلط زن و مرد با زینت و آرایش و بی حجاب رفت و آمد کنند.
روایت فوق به قدری شفاف و گویا است که هیچ نیازی به شرح و تفصیل ندارد.

وای به حال عروس و دامادها

این روایت با صدای بلند فریاد می زند:
- وای به حال آن دسته از دامادها که حاضر می شوند عروس با آن وضع کذایی در کنار برادرشوهر که نامحرم است بایستد و با او عکس بگیرد و چه بسا بالاتر از عکس...
- وای بر آن دامادی که این لکه ننگ را (که راضی می شود ناموسش از شب اول عروسی در معرض دید و تماس مردان نامحرم باشد و با آنان عکس بگیرد) برای یک عمر در دامن خود ببیند.
- وای بر آن بی غیرت که حاضر می شود، عروسش با وضع آن چنانی در کنار خیابان یا در فلان پارک و بوستان پیاده شود و ده ها و صدها جوان عزب و غرق در شهوت به تماشای او بپردازند و جلوی او بازی و رقاصی کنند.
- وای بر آن عروس و دامادی که عزت، شرافت، کرامت و انسانیت خویش را دستخوش هوی و هوس و شهوت قرار داده و به پیروی از شیطان و نفس اماره دست به هر کار نامعقول و نامشروعی بزنند.
- وای بر آن بی غیرت هایی که حاضر می شوند ناموسشان با زینت و آرایش در مجالس مختلط شرکت کند و با وضع آن چنانی با مردان نامحرم گفت و شنود و مزاح کند.

جهنم در انتظار زنی که چشم به مرد نامحرم بدوزد

قال النبی صلی الله علیه و آله: اشتد غضب الله علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها، أو غیر ذی محرم منها، فانها ان فعلت ذلک أحبط الله عزوجل کل عمل عملته، فان أوطت فراشه غیره، کان حقا علی الله أن یحرقها بالنار بعد أن یعذبها فی قبرها.(47)
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند: خشم خداوند افزون می گردد، بر زنی که چشمش دنبال غیر شوهرش باشد، میل به مرد نامحرم چشمانش را پر کرده باشد. همانا اگر زنی به این مرحله از فساد اخلاقی رسید که به مردی غیر از شوهرش تمایل پیدا کرد، خداوند تمام اعمال نیک آن زن را محو می کند. و نعوذ بالله اگر کار به جایی رسید که با مرد دیگری در آویخت و با او همبستر شد، خداوند حق دارد او را پس از عذاب قبر با آتش بسوزاند؛ یعنی دو عذاب دردناک دارد، یکی در عالم قبر و دیگری در عالم پس از قبر...
آموزه های این حدیث شریف:
قبل از بیان آموزه ها، باید بگوییم در رابطه با مفاد این روایت داستانها، حکایتها و خاطره های زیادی از زنانی داریم که اندیشه شیطانی بر آنان چیره شد و با داشتن شوهر به مرد دیگری چشم دوختند و در نهایت به چه بدبختی و نکبتی افتادند و پس از مرگ عذاب قبرشان بر زنده ها آشکار گردید. (علاقه مندان به آگاهی بیشتر در این زمینه به کتاب خبرهایی از عالم برزخ تألیف نگارنده مراجعه نمایند.)
و اما آموزه های این حدیث بسیار است که به لحاظ نقل برخی از آنها در خلال مباحث آینده در اینجا به چند آموزه اشاره می کنیم.
- این روایت تفسیر می کند آیه حجاب را که خداوند تبارک و تعالی به رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای محمد! به زنان مومنه بگو، چشمانشان را فرو بندند و با تامل به نامحرم نگاه نکنند؛ زیرا چشم دوختن به نامحرم موجب فتنه و فساد می گردد.
- این روایت به طور شفاف می گوید: اگر زنی به مرد نامحرم دل بست، خشم خداوند را بر خود چند برابر نموده است.
- این روایت به خوبی می فهماند چشم چرانی و در پی آن خیره شدن و تامل نمودن در فرد نامحرم و به دنبال آن چشم دوختن به وی در نهایت، سر از فساد و فحشا در می آورد و عاقبت آن وخیم، دشوار و دردناک است که از جمله آنها قبر و عالم پس از مرگ خواهد بود.
پیام ضمنی و پنهانی این حدیث شریف:
این حدیث یک پیام مخفی بسیار مهم و قابل دقت را هم در بر دارد و آن این است که می گوید: زنی که به غیر شوهرش دل ببندد و چشمانش دنبال او باشد نه دنیا دارد و نه آخرت.
اما تباهی آخرتش همین بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یعنی از هنگام ورود به خانه قبر عذابش شروع می شود تا قیامت.
اما دنیا ندارد، چون زنی که به غیر شوهرش میل پیدا کرد، طبعا مهر و علاقه به شوهرش کاهش می یابد و خواه، ناخواه در اندک زمانی شوهرش متوجه می شود و متقابلا آن هم مهر و علاقه اش به وی کم می شود و به دیگری میل پیدا می کند.
در هر صورت این زن نانجیب یا به آن مرد نامحرمی که چشم به او دوخته می رسد یا نمی رسد، اگر برسد در حقیقت تبدیل شده به یک زن فاحشه، روسپی و هرزه و کرامت و شرافت انسانی خود را فدای هوی و هوس شیطانی کرده است.
و چنانچه به مرد نامحرم نرسد، در این صورت هم هر روز با جنگ اعصاب، اضطراب، ناراحتی روحی و جسمی مواجه است و زندگی با صلح و صفای خود را فدای یک نگاه شیطانی و دلباختگی نامشروع نموده است.
بنابراین زن پاکدامن، عفیف و نجیب زنی است که با تمام وجود به شوهرش بنگرد و چشم و دل و روح و روانش را متوجه شوهر خود کند تا هم دنیا را داشته باشد و هم آخرت را.


تاریخ : یکشنبه 95/2/26 | 3:11 عصر | نویسنده : fateme ghodrati | نظرات ()

               توجه

                            توجه       وااااای            توجه

              


تاریخ : یکشنبه 95/2/26 | 2:45 عصر | نویسنده : fateme ghodrati | نظرات ()

خواهرِ با حجابم :heart_eyes:

وقتی دلت میگیره از پوزخندهای به ظاهر روشنفکرها!!!:pensive:

قران رو باز کن و سوره ی ”مطففین”
ایات 29 تا 34 رو بخون:wink:

”انان که امروز به تو میخندند ،فردا گریانند و تو خندان”

پس سرت رو بالا بگیر و
به حجابت افتخار کن


تاریخ : چهارشنبه 95/2/22 | 6:46 عصر | نویسنده : fateme ghodrati | نظرات ()
پرسش
فلسفه حجاب چیست؟ در اسلام می گویند که زن و مرد یکسان آفریده شده اند پس چرا اسلام فقط زنان را محدود می کند؟ اگر بین زن و مرد تفاوتی نباشد پس مردها هم باید حجاب داشته باشند.
پاسخ اجمالی

زن و مرد از جهاتی مانند؛ خلقت از یک ذات و گوهر و بهره مندی از حقوق اجتماعی همانند تحصیل علم، آزادی قلم و بیان و...، مساوی هستند.

 

ولی از لحاظ فیزیکی و روحی تفاوتهای فراوانی با هم دارند، که همین اختلافات باعث می شود تا احکامی همچون حفظ و رعایت حجاب در جامعه، قانونی مخصوص به خود را داشته باشند. زن مظهر جمال و مرد مظهر شیفتگی است، قهرا به زن باید بگویند خود را در معرض نمایش قرار نده نه به‏ مرد.

 

البته این گونه هم نیست که پوشش مخصوص خانم باشد و بر مردان اصلا حجابی لازم نباشد.

 

پاسخ تفصیلی

برای روشن شدن پاسخ توجه به چند نکته ضروی است:

 

1. زنان و مردان از جهاتی مانند؛ خلقت از یک ذات و گوهر[1]، و بهره مندی از حقوق اجتماعی همچون؛ ازدواج، تعلیم و تربیـت، احقاق حقوق، آزادی اندیشه، بیان و قلم و ... مساوی هستند.

 

2. زن و مرد در عین این که از جهات متعدد مساویند از جهات متعدد دیگر با هم اختلاف دارند.

 

علامه طباطبایی در این مورد چنین می فرمایند :«زن در عین دارا بودن مشترکات، از جهاتی با مرد اختلاف دارد، چون ویژگی های ساختمانی متوسط زنان نظیر: مغز ، قلب ، شریانها ، اعصاب ، قامت و وزن ، طبق آن چه که در کالبد شناسی توضیح داده شده است از متوسط مردان در همان ویژگی ها مؤخرتر است و این مسئله موجب شده است که جسم زن لطیفتر و نرم تر از مرد باشد و در مقابل، جسم مرد درشت تر و سخت تر باشد. و احساساتی لطیف نظیر: دوستی ، رقت قلب ، زیباگرایی و آرایش جویی در زن بیشتر و اندیشه گرایی در مرد فزون تر شود . بنابر این؛ زندگی زن « احساس گرا » و زندگی مرد « اندیشه گرا » است».[2]

 

3. اصل پوشش مخصوص خانمها نیست و بر مردان نیز تا حدودی لازم است[3].

 

4. به نظر ما فلسفه پوشش برای بانوان به چند چیز برمی گردد. بعضی از آنها جنبه روانی دارد و بعضی جنبه خانوادگی و بعضی دیگر جنبه اجتماعی.

 

الف). از جنبه روانی حجاب به بهداشت روانی اجتماع کمک می‏کند.

 

ب). از جنبه خانوادگی‏ حجاب سبب تحکیم روابط افراد خانواده و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین می‏گردد.

 

ج). از جنبه اجتماعی حجاب موجب حفظ و استیفای نیروی کار و فعالیت اجتماع می‏گردد.

 

به عبارت دیگر اسلام می‏خواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری و لمسی و ...، به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد، و اجتماع منحصرا برای کار و فعالیت ‏باشد. بر خلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذت جوییهای جنسی به هم می‏آمیزد اسلام می‏خواهد این دو محیط را کاملا از یکدیگر تفکیک کند.[4]

 

5. دلیل لزوم پوشش بیشتر و کامل برای زنان علاوه بر نکات گفته شده ویژگی های خاصی است که در خانم ها وجود دارد؛ زیرا زن مظهر جمال و مرد مظهر شیفتگی است. قهرا به زن باید بگویند خود را در معرض نمایش قرار نده نه به‏ مرد. لذا با این که دستور پوشیدن برای مردان (مثل زنان) مقرر نشده است عملا مردان پوشیده‏تر از زنان از منزل بیرون می‏روند، زیرا تمایل مرد به نگاه کردن و چشم چرانی است نه به‏ خودنمایی، و بر عکس تمایل زن بیشتر به خودنمایی است نه به چشم چرانی.

 

تمایل‏ مرد به چشم چرانی، بیشتر زن را تحریک به خودنمایی می‏کند و به همین جهت ‏«تبرج‏» (بزک نمودن) از مختصات زنان است.»[5]

 

نکته ی پایانی این که پوشش بیشتر زن، سبب می‏گردد تا ارزش زن در برابر مرد بالا رود. حریم نگهداشتن زن میان خود و مرد یکی از وسائل مرموزی بوده است که زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده کرده است. اسلام زن را تشویق کرده است که از این وسیله استفاده کند. اگر اسلام تاکید کرده است که زن متین‏تر و با وقارتر و عفیف تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مردان نگذارد برای آن است که بر احترام زن افزوده ‏شود و همچون کالای بی ارزشی تلقی نگردد که به راحتی در اختیار همگان است.[6]

 

بعبارت دیگر؛ پوشیده بودن زن ، در همان حدودی که اسلام تعیین کرده، موجب کرامت واحترام بیشتر اوست؛ زیرا او را از تعرض افراد جلف و فاقد اخلاق مصون می دارد، پس حجاب محدودیت نیست بلکه مصونیت است هم مصونیت زن را در پی دارد و هم مصونیت جامعه را در آلوده شدن به گناه.

 

برای مطالعه بیشتر ، نک:

 

1. آیت الله احمد محسنی گرگانی ، "در ناب در صدف حجاب " انتشارات علوم اسلامی .

 

2. محمدی اشتهاردی ؛محمد؛حجاب بیانگرشخصیت ،چاپ اول نشر معاونت مبارزه با مفاسداجتماعی ناجا.

 

3. رزاقی،احمد،عوامل فساد وبد حجابی وشیوه های مقابله با آن ،چاپ چهارم ،نشر سازمان تبلیغات اسلامی ،1371ش.

 

4. شجاعی ،محمد درّوصدف،چاپ سوم ،نشرــ 1378ش.

 [1] نساء، 1 "یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تسالون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا".

 [2] ترجمه المیزان، ج‏2، ص 416.

 [3] مثلا پوشش عورت واجب است و پوشش بقیه بدن در صورتی که در معرض نگاه نامحرم و سبب فتنه وفساد شود نیز واجب است مگر آن مقداری که به صورت متعارف (مثل سر و صورت) آشکار است. مسائل جدید، ج3، ص227 و 228.

 [4] مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 19، ص 432.

 [5] مطهری، مرتضی، مجموعه آثار ج 19، مسأله حجاب، ستر عورت.

 [6]نک: همان، با اندکی تغییر.


تاریخ : دوشنبه 95/2/20 | 3:24 عصر | نویسنده : fateme ghodrati | نظرات ()

 

گل تقدیم شمایکی از اعمال مستحبی ماه شعبان خواندن ذکر صلوات است

 

در میان ماه های قمری؛ ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان جایگاهی ویژه دارند. احادیث در باب اهمیت این سه ماه بسیار است و سخن ها دربار? آن ها بسیار. ماه رجب به پایان خود رسیده و ما شعبان آغاز شده است. بسیاری از ما شاید نتوانسته ایم آن طور که باید از ماه رجب توشه برگیریم. پس چه خوب است قدر ماه شعبان را دانسته و پیش از ورود از اعمال و اذکار این ماه آگاهی کسب کنیم. باشد مقدمه ای گردد برای درک هر چه بهتر ماه مبارک رمضان. ان شاء الله

 1- تقرب جستن به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)
بر اساس روایت اسلامی ماه شعبان، ماه حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) است و در نتیجه توسل و تقرب جستن به آن نور الهی، بسیار مفید و راهگشا خواهد بود. کسی که می خواهد از این ماه بهترین بهره ها را نصیب خویش سازد، توسل به صاحب ماه شعبان را باید در رأس امور قرار دهد. از این رو از جمله اعمال مشترک ماه  شعبان صلوات بر حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) دانسته شده و مردمان را به مداومت بر این ذکر در ماه شعبان توصیه کرده اند.

در کنار ذکر “اللهم صلی علی محمد و آل محمد”، از امام سجاد(علیه السلام) روایت شده است که پیش از زوال و در شب نیم? شعبان این صلوات خاصه خوانده شود: “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعِ الرِّسالَةِ وَ مُخْتَلَفِ الْمَلاَّئِکَةِ … “. “خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد درخت نبوت و جایگاه رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان …”. (ر.ک: مفاتیج الجنان، اعمال مشترک ماه شعبان)

 

2- استغفار در ماه شعبان
توبه و بازگشت به سوی خدا روز و ساعت خاصی ندارد. هر زمان که انسان در جان خویش احساس ندامت کرده و ابراز پشیمانی خویش را به سوی پروردگارش برد توبه صورت گرفته است. اما در برخی ایام زمینه های مساعد تری برای پذیرش توبه وجود دارد و یکی از آن ها ماه شعبان است. گفتن اذکار مربوط به استغفار در ماه شعبان، از دیگر اعمالی است که در این ماه شریف سفارش شده است. در حدیثی از امام رضا (علیه السلام) منقول است:

“بالاترین دعا در ماه شعبان استغفار است و اگر کسی در این ماه هر روز هفتاد مرتبه استغفار نماید همانند کسی است که در غیر این ماه هفتاد هزار بار استغفار کرده است. کیفیت استغفار نیز چنین است که بگوید: “أستغفر الله و أسأله التوبة”. (فضائل الأشهر الثلاثة، ص: 56)
عجیب تر آنکه در روایت دیگری از پیشوای هشتم شیعیان آمده است که اگر کسی در کل این ماه هفتاد مرتبه استغفار نماید خداوند تمامی گناهان وی را می بخشاید ولو آنکه به انداز? ستارگان آسمان باشد!! (فضائل الأشهر الثلاثة، ص: 44)

3- روزه گرفتن در ماه شعبان
روزه داری در ماه شعبان، در شمار اعمالی است که بسیار مورد توجه ائمه (علیهم السلام) قرار داشته است. روایات فراوانی در باب روز? ماه شعبان از پیشوایان دینی به دست ما رسیده است که اهمیت والای آن را می رساند.

در روایتی از امام رضا(علیه السلام) آمده است که اگر کسی یک روز از ماه شعبان را روزه بدارد خداوند بهشت را بر او واجب می سازد. (الخصال، ج ‏2، ص 582)

 

از جمله روزهایی که در این ماه برای روزه گرفتن بسیار مورد توجه قرار گرفته است سه روز آخر ماه است به گونه ای که فرد روز? ماه شعبان خویش را به ماه رمضان متصل سازد. بر اساس روایات اسلامی برای چنین کسی پاداش دو ماه روز? متوالی نوشته خواهد شد. (فضائل الأشهر الثلاثة، ص: 44)

 

 اگر کسی در ماه شعبان صدقه دهد، خداوند جسم او را از آتش جهنم دور  میکند

  

4- صدقه دادن در ماه شعبان
صدقه دادن و کمک به نیازمندان از دیگر اعمال مورد توجه در ماه شعبان است. رسیدگی به حال مساکین و یاری رساندن به دیگران اجری عظیم در پیشگاه حضرت حق خواهد داشت به گونه ای که امام رضا(علیه السلام) می فرمایند: “اگر کسی در ماه شعبان صدقه ای ولو به انداز? نیمی از خرما دهد، خداوند جسم او را از آتش جهنم دور خواهد ساخت”. (الخصال، ج ‏2، ص 582)

با در نظر گرفتن این روایت، حتی افراد کم بضاعت نیز می توانند نام خویش را در زمر? صدقه دهندگان در این ماه قرار داده و از اجر عظیم آن بهره مند گردند.

نتیجه
شعبان ماه نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله) است. این ماه بزرگ مقدمه ای است برای درک هر چه بهتر ماه رمضان و دست یافتن به آمادگی برای حضور هر چه بهتر و بایسته تر در ماه مهمانی خدا. بررسی روایات اسلامی فضائل و اعمال فراوانی را برای درک هر چه بهتر ماه شعبان نشان می دهد که ذکر تمامی آن ها در این مجال ممکن نیست. در شمار اعمال مشترک ماه شعبان می توان به توسل جستن به ساحت مقدس پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به وسیل? ذکر صلوات، روزه گرفتن، استغفار و صدقه دادن اشاره نمود.

برای آگاهی از دیگر اعمال ماه شعبان می توان از کتاب مفاتیح الجنان و فضائل الأشهر الثلاثة شیخ صدوق استفاده نمود.

امید است خداوند ما را در زمر? درک کنندگان ماه شعبان قرار دهد. ان شاء الله.بی نهایت التماس دعا

 

منبع:tebyan.net

 


تاریخ : دوشنبه 95/2/20 | 3:14 عصر | نویسنده : fateme ghodrati | نظرات ()

تصاویر تبریک ماه شعبان,تصاویر متحرک ماه شعبان

تولد حضرت حجت بن الحسن(علیه السلام)،امام حسین(علیه السلام)،امام سجاد(علیه اسلام) و حضرت ابوالفضل(علیهالسلام) مبارک

 


تاریخ : دوشنبه 95/2/20 | 3:9 عصر | نویسنده : fateme ghodrati | نظرات ()
   1   2   3      >
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.